Uppdrag Litteratur

Läsledarutbildningar och fortbildningskurser inom Shared Reading.

Vad är Shared Reading?
I Shared Reading läser vi skönlitterära texter högt tillsammans och samtalar om dem.

Besök uppdraglitteratur.se