Energaia

Företaget Energaia AB grundades av Christer Hedberg 1999 med syftet att främja bästa praxis inom projektledning, och förespråka användningen av väte i hållbara energilösningar, new ENERgy for GAIA (dvs moder jord).

Under årens lopp, baserat på grundarens erfarenheter av projektledning, har fokus flyttats till projektledningsmetodik, att hjälpa organisationer att driva projekt bättre och mer effektivt, och att hjälpa individer att öka sin projektledningskompetens genom kompetensutvecklingsplanering, tillhandahållande av projektledningsutbildning och tillhandahålla projektledarecertifieringar (PRINCE2).

Besök energaia.se