Vemendo

Detta projekt inefattade att omstrukturera och förbättra en befintlig WordPress-hemsida för att effektivt förmedla Vemendos tjänsteutbud.

Genom att genomföra en omgestaltning fokuserade vi på att skapa en tydligare kommunikation och öka förståelsen för de olika tjänsterna som erbjuds.

Besök vemendo.se