Elite Accounting

Elite Accounting genomförde en omfattande redesign av sin befintliga hemsida i samband med en ny grafisk profil som tagits fram av Firewater DDI.

Projektet syftade till att bryta sig loss från den traditionella redovisningsbranschen och istället skapa en spännande, ungdomlig och självsäker webbplats som inte liknade en vanlig konsultbyrå.

Besök eliteaccounting.se