KF Maritim

Kronobryggan AB har sedan 2005 fokuserat på att erbjuda expertis och lösningar för att hantera utmaningar relaterade till bakterietillväxt i diesel- och brännoljetankar.

Huvudprodukt är Bio-Protect, ett högeffektivt, flytande koncentrat, som används för bekämpning av bakterier, mögel och alger i dieselsystem.

Problemen med attt komma åt att rengöra dieseltankar i fritidsbåtar är att det oftas saknas manluckor för att komma in i tanken eller att de sitter placerade så att de inte går att använda. KF-Maritim säljer även manluckor.

Besök kf-maritim.se